ثبت دادخواست

کاریابی آبکوه با ایجاد همکاری با متخصصین اداره کار با توانایی و علم بالا در این خصوص شما را در ثبت دادخواست ، مشاوره در مورد روابط کار، شرکت در جلسات دادگاه (هیات تشخیص و حل اختلاف) همراهی میکند.

تعریف برخی اصطلاحات

کارفرما

کارفرما یک شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی است که یک طرف امضاکنندهٔ موافقت‌نامه یا قرارداد است و اجرای عملیات موضوع موافقت‌نامه و قرارداد را به پیمانکار یا مشاور واگذار می‌کند (سازمان یا گروهی که مسئولیت هدایت پروژه را برعهده می‌گیرد).

جانشینان و نمایندگان قانونی کارفرما در حکم کارفرما محسوب می‌شوند .

کارگر

کارِگر در لغت به معنای کارکننده و کسی که در کارخانه، کارگاه ، ادارات،شرکتها و… کار می‌کند و مزد می‌گیرد است، که در مقابل کارفرما قرار دارد از نظر قانون «کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند»

مثال : منشی، راننده، کارمند اداری، انباردار،مدیر بخش،مسئول دفتر، فروشنده و…..

دادخواست

ثبت دادخواست به معنی دادخواهی کردن است و در اصطلاح حقوقی به آغاز اقامه دعوا از سوی خواهان علیه خوانده از طریق سیستم دادگستری گفته می‌شود.

در بسیاری از مواد قانونی دادخواست به معنی برگه دادخواست استفاده می‌شود یعنی برگه‌ای که شخص به وسیله آن دادخواهی خود را به دادگاه ارائه می‌کند.