آزاد سازی مدرک

در این قسمت شرایط کلی برخی از روش های آزاد سازی مدرک ذکر شده است برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت وزارت متبوع مراجعه نمایید.

 1. آزاد سازی مدرک با ارائه سابقه کار
 • گواهی کار معتبر برابر مدت تعهد(مستند به پرداخت حق بیمه)
 • ارائه کپی دانشنامه و نامه لغو تعهد آموزش رایگان مقطع قبلی
 • اعاده اصل گواهی موقت همان مقطع
 • تسویه بدهی صندوق رفاه دانشجویی

نکته: سابقه کار باید بعد از مقطع فارغ التحصیلی باشد. پروانه کسب به شرط داشتن پرونده مالیاتی به عنوان سابقه کار قابل قبول است.

2. پرداخت هزینه

دانش آموختگان می توانند تمام و یا بخشی(به تناسب مانده تعهدات از انجام کار) از تعهدات خدمت آموزش رایگان را برابر تعرفه های اعلام شده از طرف وزارت متبوع به حساب سازمان امور دانشجویان پرداخت و مدارک تحصیلی خود را با رعایت شرایط وظیقه عمومی و صندوق رفاه دانشجویی آزاد نمایند.

 • ارائه کپی دانشنامه و نامه لغو تعهد آموزش رایگان مقطع قبلی
 • اعاده اصل گواهینامه موقت همان مقطع
 • تسویه بدهی صندوق رفاه دانشجویی

3. آزاد سازی مدرک با نامه عدم کاریابی

 • ثبت نام در کاریابی حداکثر تا 6 ماه بعد از تاریخ فارغ التحصیلی با در دست داشتن گواهینامه موقت پایان تحصیلات
 • (این مدت برای مشمولین از تاریخ صدور کارت پایان خدمت یا معافیت محاسبه می شود و نباید تاریخ ثبت نام قبل از صدور مدرک تحصیلی باشد)
 • سپری شدن یک سال شمسی تمام از تاریخ فارغ التحصیلی
 • (این مدت برای مشمولین از تاریخ صدور کارت پایان خدمت یا معافیت محاسبه می شود)
 • عدم اشتغال به تحصیل همزمان در دوره روزانه مقطع بالاتر.
 • عدم وجود سابقه استعلام برای اشتغال، در پرونده تحصیلی
 • نمی توان یک مقطع را با سابقه کار و مقطع دیگر را با عدم کاریابی آزاد کرد.
 • ارائه کپی دانشنامه و نامه لغو تعهد آموزش رایگان مقطع قبلی
 • اعاده اصل گواهینامه موقت همان مقطع
 • تسویه بدهی صندوق رفاه دانشجویی
 • دانشجویان انصرافی و محروم از تحصیل برای همان مقطع نمی توانند از شرایط عدم کاریابی برای لغو تعهد استفاده

4. بازنشستگی

 • لغو تعهدات خدمت آموزش رایگان و آزاد سازی مدارک تحصیلی با ارائه حکم بازنشستگی، به شرط حضور در کشور بلامانع است.

5. ازکارافتادگی

 • تعهدات خدمت آموزش رایگان دانش آموختگان، دانشجویان انصرافی و اخراجی در صورت ارائه گواهی از کار افتادگی تایید شده از شورای پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی استان، لغو خواهد شد.